POLOKALAMA HUHU MALU’i COVID-19

‘I he’ene a’u mai ki he ‘aho ni, kuo ‘ova he toko 20,100 ‘a e kakai kuo nau ‘osi kau atu ki he Polokalama Huhu Malu’i Covid-19. Fakatatau ki he Talekita Mo’ui Le’ole’ó Toketa Reynold ‘Ofanoa kuo ‘osi a’u ‘a e polokalama ni ki he ngaahi kolo kotoa ‘o Tongatapu ni. Ko e uike ni ‘e toe takai pē ‘a e ngaahi timi ngāue mei he potungāué ke fakakakato ha ni’ihi na’e te’eki ai ke nau huhu malu’i.

Ko e uike kaha’ú ‘oku ‘i ai ‘a e palani ke nau fakatefito ‘i he ngaahi Senita ki he Mo’ui Lelei fakavahé pea ke fakafolau atu foki mo e huhu malu’í ki ‘Eua. ‘Oku ‘amanaki foki ke tu’uta ‘i Nuku’alofa ni ‘i he uike ni ‘a e uta hono ua ‘o e huhu malu’í ‘a ia ko e fo’i huhu malu’i fakakatoa ia ‘e 19,000.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *