HUHU MALU’I HONO UA COVID-19 KAMATA TU’APULELULU 24 SUNE 2021

E kamata ‘ae huhu malu’i hono ua pe koe huhu hoani covid-19 he ‘aho Tu’apulelulu 24 Sune ihe Falelotu Pasilika, Nukualofa pea moe Fale mahaki vaiola, koe fakaha’ ia mei he kau ngaue huhu malu’i ‘ae Falemahaki Vaiola.
Na’e pehe ‘ehe CEO, Dr Siale ‘Akau’ola ko’ene lava pe ‘ae huhu hoani pe koe huhu hono ua, tenau hoko atu leva kihe toenga ‘oe fonua ke fakakakato ‘ae ‘uluaki huhu.

Ko kinautolu oku fakahoko ‘a honau huhu hono ua’ oku fiema’u kenau fakaha ‘enau “kaati huhu” ‘ihe ‘aho oku fakahoko ai. Pea ko kinautolu ‘oku ‘ikai tenau ma’u ‘enau kaati lekooti huhu pea ‘e fiema’u leva kenau fakaha’ ha’anau ID.
Na’e fakaha’ ‘e Dr Vaisinia Matoto koe fa’ahinga na’e ikai ke lava kenau huhu kuopau ke fakahoko honau huhu tu’o ua’ i loto ‘ihe uike ‘e 12 meihe ‘uluaki huhu.

Na’e toe pehe foki ‘e Dr Matoto kuo osi fakamo’oni’i fakasaienisi koe ngaahi faka’ilonga (symptoms) oe huhu hono ua’, oku fe’unga moe uike ‘e 2 pe 3 ke ‘asi mai ha ngaahi faka’ilonga ‘ihe sino pea ke a’u foki kihe malu’i ma’olunga taha.

‘Oku fe’unga moe 92% ‘ae malu’i ‘ae “huhu malu’i ‘oe covid-19” mei ha’ate ma’u oha ngaahi mahaki fakatu’utamaki pe koe faingata’ia fe’unga ke fakafalemahaki.

E toki faka’osi foki hono huhu ‘oe toenga ‘o Tonga’ ‘aia oku fe’unga moe 70%, ‘i ‘Akosi.

Ko’etau vakai atu ki he tu’unga fakatu’utamaki ‘oku ‘iai ‘a Fisi ‘ihe taimini’ moe faingata’a ke toe ta’ofi ‘ae mafola ‘ae mahaki covid-19, mahu’inga ke ako a Tonga meiai pea ketau fai ‘ae me’a ‘oku totonu ke fai fekau’aki moe malu’i.

ASTRAZENECA COVID-19 VACCINE – HUHU MALU’I TU’O UA, 24 JUNE -9 JULY 2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *