Na’e fakaava ‘e he ‘Eiki Minisitā ‘a e Potungāue Fakamaau’angá mo e Pilīsoné Hon. Samiu Vaipulu ‘a e kamata’anga ‘o e Uike Fakamaau’anga 2021 ‘aki ‘a e Kaveinga “Longa’i Fānau, To’utupú, Lao mo e Fakamaau Totonú” ‘i he pongipongi ‘aneafí ‘i he Holo ‘o e Kolisi Kuini Sāloté. Na’e fakamamafa’iContinue Reading

(13 Aokosi, 2021) Na’e faka’ilonga’i ‘i he efiafi ‘aneafí ‘a e ‘Aho Fakamamani Lahi ‘o e To’utupú ‘o tataki ‘e he Potungāue ki he Ngaahi Ngāue Fakalotofonuá (MIA) ‘aki ‘a e kaveinga ‘To’utupu mo’ui lelei – Tonga Mo’ui Lelei’ ‘i he Holo Falemasivá, Tailulu. ‘I he me’a ‘a e ‘EikiContinue Reading

Kuo fokotu’u ‘ehe Pule’anga Tonga’’ae ngaahi lakanga fo’ou fakaminisita’ ‘o fakatatau kihe fokotu’u moe poupou ‘ae Palemia Rev. Dr Pohiva Tui’onetoa. Kuo ‘osi fakamo’oni foki kiai mo fakangofua’i fakalao ‘e He’ene ‘Afio Kingi Taufa’ahau Tupou IV. Na’e fakahoko eni ‘ihe ‘aho Monite 25 Sanuali 2021 ‘o fakatatau kihe Kupu 51Continue Reading

Na’e faka’atá mai ‘e he Pule’anga Nu’usilá e faingamālie ‘e taha ma’a Tonga ki hono uta ange ‘o e melení, pea na’e ‘osi fokotu’utu’u ke uta ‘i he ‘aho 5 ‘o Tīsema 2020 ha koniteina meleni ‘e 10. Ko hono ta’ofi ‘o e uta meleni ki Nu’usila ki mu’á heContinue Reading